Copyright en auteursrecht

Alle content op onze websites is uitgegeven in eigen beheer.

Het is niet toegestaan de verstrekte informatie, teksten en gegevens evenals de ontwerpen, afbeeldingen en foto’s van onze websites te gebruiken, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door Graffitinetwerk is geautoriseerd. Elk ander gebruik van onze websites zoals commercieel gebruik, reproductie van informatie of het gebruiken van (een deel van) onze websites op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke alsook schriftelijke toestemming van Graffitinetwerk B.V.®.

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens en data. Onjuistheden en tussentijdse wijzigingen kunnen echter voorkomen. Graffitinetwerk alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Privacyverklaring

Om onze websites goed te laten functioneren gebruiken wij cookies, wanneer u onze websites bezoekt of gebruikt gaan we er van uit dat u hiermee akkoord gaat. Indien u per e-mail reageert zal uw informatie worden opgeslagen. Deze zal niet worden gebruikt voor informatieve doeleinden, verkoop, interactieve communicatie of worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel.

Onze merken

GRAFFITINETWERK®, GRAFFITIWORKSHOP®, DIGIFFITI® en I LOVE GRAFFITI® zijn in de Benelux geregistreerde merken. Bij onrechtmatig, oneigenlijk of misleidend gebruik van onze merknamen en/of beeldmerken zijn wij genoodzaakt de geleden schade te verhalen.

SSL/HTTPS

Bij het versturen van een formulier via onze website zorgt het Secure Socket Layer protocol er voor dat de data niet door derden leesbaar is tijdens de overdracht. SSL decodeert de informatie, controleert of de afzender correct is (Server Authentication) en controleert of de data niet veranderd is (Message Integrity).

Klachten

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden

Bekijk of download de Algemene Voorwaarden (pdf, 125kb) van Graffitinetwerk B.V.®.