Auteursrecht

Het is niet toegestaan om teksten, ontwerpen, afbeeldingen of foto’s van onze website te gebruiken, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door Graffitinetwerk is geautoriseerd. Elk (her)gebruik van onze website zoals commercieel gebruik, reproductie van informatie of het gebruiken van (een deel van) onze website op een andere website, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Graffitinetwerk.

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens. Onjuistheden en tussentijdse wijzigingen kunnen echter voorkomen. Graffitinetwerk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, of problemen veroorzaakt door, onjuistheden op onze website(s).

Onze merken

GRAFFITINETWERK®DIGIFFITI® en I LOVE GRAFFITI® zijn in de Benelux geregistreerde merken. Bij onrechtmatig, oneigenlijk of misleidend gebruik van onze merknamen en/of beeldmerken zullen wij hier tegen op te treden.

Privacyverklaring & SSL/HTTPS

Indien u per e-mail reageert zal uw informatie tijdelijk worden opgeslagen. Deze informatie zal nooit worden verkocht of worden hergebruikt voor commerciële doeleinden. Bij het versturen van een bericht via onze website zorgt het Secure Socket Layer protocol er voor dat de data niet door derden leesbaar is tijdens de overdracht. SSL decodeert de informatie, controleert of de afzender correct is (Server Authentication) en of de data niet is veranderd (Message Integrity).

Algemene Voorwaarden

Bekijk de Algemene Voorwaarden van Graffitinetwerk B.V.