Skip to main content

Citymarketing: denk ook eens aan street art op trafohuisjes en –kasten

Street art is een veelomvattende term. En waar je de straatkunst op terug kunt laten komen, is minstens zo veelomvattend. Van de stad Heerlen is inmiddels vrij bekend dat zij enkele jaren geleden hebben ingezet op het laten maken van grote murals als vorm van citymarketing. De openbare ruimte biedt echter nog veel meer mogelijkheden voor het inzetten van straatkunst.

Transformatorhuisjes, elektriciteitshuisjes, gemalen en afvalcontainers in allerlei vormen en maten. Het zijn objecten die nogal eens worden beklad en/of beplakt, terwijl dit juist objecten zijn die de wijk kunnen verfraaien wanneer er een goed doordacht kunstwerk op wordt aangebracht.

Een elektriciteitshuisje zonder posters en graffiti

Tot zo’n tien jaar geleden werden transformatorhuisjes heel af en toe in opdracht van een gemeente of energieleverancier bespoten of beschilderd. Tegenwoordig is street art meer en meer onderdeel van het citymarketing plan. In binnen- en buitenland kun je in steeds meer steden een street art route volgen waarbij de bezoeker door verschillende wijken in de stad murals, grote muurschilderingen, kan bekijken. Of waarbij je juist wordt geattendeerd op kleine, doorgaans niet direct zichtbare, kunstige interventies in het straatbeeld.

Onderdeel van deze street art routes kunnen ook mooi bewerkte elektriciteitshuisjes zijn. Deze worden, onbehandeld, vaak beklad of volgeplakt met posters. Mooie, versierde huisjes en kasten hebben een preventieve anti-graffitiwerking en ook worden er veel minder posters over een kunstwerk geplakt. Veel vaker blijven ze onaangetast, wat het straatbeeld netter, opgeruimder en mooier houdt.

Gesubsidieerde street art op transformatorhuisjes

Voor street art zijn er vanuit de gemeente doorgaans subsidiemogelijkheden. Als gevolg daarvan is er een wildgroei ontstaan van street art projecten in de steden. Hieraan wordt grof geld verdiend, maar het lijkt vaak of er niet goed over de uitwerking wordt nagedacht. Een handig ‘mannetje’ of lokaal street art initiatief verzint een project, biedt dit aan een gemeentebestuur aan, krijgt de subsidie toegekend en vervolgens vindt de uitvoering plaats. Soms door een derde, die wordt ingevlogen en van het feitelijke subsidiebedrag maar een schamel percentage ontvangt.

Het komt ook voor dat een of meerdere kunstenaars de vrijheid krijgen om zich uit te leven op een transformatorhuisje of –kast. Met als resultaat uiteenlopende stijlen en kleuren zonder dat de opdrachtgever, dat kan overigens ook een elektriciteitsbeheerder zijn, invloed heeft op het eindresultaat. In hoeverre het dan in het straatbeeld past, is afwachten. Wij vinden, als professionele graffiti agency, dat dit beter kan en dat de kunstwerken afgestemd moeten worden op bijvoorbeeld de omgeving of geschiedenis van het gebied en niet op de stijl van een willekeurige kunstenaar.

Beschilderd elektriciteitshuisje in Rijswijk.

Beschilderd elektriciteitshuisje in Rijswijk.

Elektriciteitshuisjes integreren in het straatbeeld

In Nederland staan ongeveer 100.000 transformatorhuisjes in verschillende vormen en maten. En het aantal groeit, want in Amsterdam verwacht men het aantal transformatorhuisjes in de jaren tot 2050 te verdubbelen. Deze kunnen, met de juiste aanpak, vaak op een mooie manier integreren in de omgeving.

Zoals eerder in dit artikel al is aangegeven hebben onze schilderingen een anti-graffiti effect. Door het laten maken van een mooie schildering op een object met graffiti overlast slaat u dus 2 vliegen in 1 klap. Meer over onze anti-graffiti projecten.

Wanneer wij een aanvraag krijgen voor bijvoorbeeld een schildering op een elektriciteitskast of –huisje, kijken we altijd naar de omgeving. En natuurlijk bespreken we met de opdrachtgever wat de verwachtingen zijn. In een groene omgeving een huisje versieren met grafische vlakken, veel felle kleuren en scherpe lijnen, is jammer. Het past niet, het detoneert eigenlijk in de omgeving. Terwijl zo’n gebouwtje juist op een mooie en subtiele manier geïntegreerd kan worden in de omgeving.

Zo beschilderden we in Rijswijk een elektriciteitshuisje in een park. De opdrachtbeschrijving bevatte de wens voor een boekenkast, verder was de uitvoering vrij. Door het gebruik van veel fris groen, bloemen en dieren valt het niet meer op als zijnde een transformatorhuisje en geeft het juist de toch al groene omgeving iets extra’s om naar te kijken. Bij een voetbalvereniging in Zetten bespoten we elektriciteitskasten tegen de muur in de huisstijl van de club, waarmee het past bij de club en zelfs een extra herkenningsobject is geworden.

Het transformatorhuisje als buurt participatieproject

De vraag voor het opleuken van een saai of zelfs lelijk gevonden elektriciteitshuisje, gemaal of vuilcontainer komt soms van bewoners. In dat geval moet de gemeente of beheerder natuurlijk akkoord gaan, zij zijn immers verantwoordelijk voor de bouwsels. De gemeente kan het laten schilderen of spuiten van een trafohuisje ook inzetten als een buurtparticipatieproject.

Mensen uit de buurt kunnen in dat geval ideeën insturen. In onze ervaring werkt dat goed. Natuurlijk kan de opdrachtgever hierbij voorwaarden stellen. Zoals de kleurstelling, het thema of een specifiek onderwerp. Stel dat een huisje in een buurt staat waarvan de straatnamen vogelnamen hebben, is het geen gekke gedachte om dat thema aan de schildering te koppelen.

In Hoek van Holland schilderden we een klein elektriciteitshuisje dat voorheen een doorn in het oog was van een bewoonster die er vanuit haar woning direct op keek. Nu verbeeldt het huisje strand, zee, lucht en vogels. De opdracht is uiteindelijk verstrekt door de gemeente Rotterdam en de kinderen uit de buurt hebben zelfs kunnen meehelpen bij het maken van het kunstwerk. Bekijk dit project in ons uitgebreide portfolio.

Een andere vorm van buurtparticipatie is dat wij de schets opzetten en dat mensen uit de buurt stukjes kunnen inkleuren. Natuurlijk is wat wij doen, street art, graffiti, schilderingen, murals en nog veel meer, wel een vak. Dus er zit een grens aan de bijdragen die mogelijk zijn. Toch, als het eindresultaat mooi en naar tevredenheid is en buurtbewoners hebben elkaar door het project beter leren kennen, is dat dubbel resultaat.

Natuurlijke afbeeldingen om een trafohuisje te camoufleren

Zoals al eerder genoemd, schieten bij een door de gemeente gesubsidieerd street art initiatief de ontwerpen vaak alle kanten op. Omdat kunstenaars die ervoor worden ingehuurd vaak carte blanche krijgen. Veel andere mogelijkheden zijn er in dat geval dan ook niet. Je krijgt een ontwerp in de stijl van de gekozen of toegewezen artiest en maatwerk is niet mogelijk. Wij houden daar niet van en vinden juist dat het ontwerp, voor bijvoorbeeld een kunstwerk op elektriciteitshuisjes, afgestemd moet worden op de wensen van de bewoners, locatie en de omgeving van het object.

Een design moet passen bij de omgeving en vooral moet het aansluiten bij wat de opdrachtgever wil. Wij werken dus anders. Graffitinetwerk is een bedrijf met professionele kunstenaars en artiesten. Dat wil zeggen dat wij maken wat de opdrachtgever wil. Wanneer een stad, gemeente of energieleverancier een opdracht voor het beschilderen van trafohuisjes of –kasten bij ons neerlegt, dan komen we samen tot iets. Hierbij adviseren we haast altijd natuurlijke elementen. Zodat het kunstwerk past in de omgeving en dat het niet rommeliger wordt. Dit vergroot de leefbaarheid in de buurt en de uitstraling van de wijk.

Bijplaatsingen voorkomen met containerkunst?

We begonnen deze blog met de opmerking dat de openbare ruimte nog zoveel meer mogelijkheden biedt dan alleen muren en elektriciteitshuisjes. Denk ook eens aan kunst op vuilcontainers en afvalcontainers. Gemeenten worstelen met mensen die afval, glas of meubels naast de containers plaatsen in plaats van erin, de zogeheten bijplaatsingen of naastplaatsen van afval. Met kunst op de containers worden deze een stuk aantrekkelijker en het design kan er ook voor zorgen dat er minder afval naast de containers wordt geplaatst. In ons portfolio zie je meer projecten waarmee we bijplaatsing proberen te voorkomen.

Afvalcontainers, trafohuisjes, elektriciteitskastjes tegen buitenmuren in allerlei afmetingen of gemalen in woonwijken, het zijn allemaal objecten die nogal eens beklad en/of beplakt worden. Terwijl het allemaal juist objecten zijn die de wijk kunnen verfraaien. Wij proberen, onder andere met onze containerkunst, de betonnen of stalen elementen juist op te laten gaan in de omgeving. Dat betekent dat je het mooi en leuk camoufleert met natuurlijke elementen. Meer verbergen dus, dan accentueren. Daar wordt de omgeving rustiger van.

Meer weten over street art op trafohuisjes en –kasten?

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties of wil je direct de mogelijkheden bespreken en een prijsopgave aanvragen? Of wil je in opdracht een muurschildering laten maken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Wij denken graag mee over hoe we van uw elektriciteitshuisje, trafohuisjes, gemaal of vuilcontainer een passend kunstobject kunnen maken.

Contact opnemen